O jakości i finansowaniu dróg samorządowych

O jakości i finansowaniu dróg samorządowych

O jakości i finansowaniu dróg samorządowych była mowa podczas cyklu regionalnych szkoleń technologicznych, które w 2019 roku przeprowadziliśmy w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i świętokrzyskim.

Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli asów państwowych oraz samorządów miejskich, gminnych i powiatowych.

Gospodarze samorządowi

Każde ze spotkań miało lokalnego gospodarza samorządowego. Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski i Jarosław Białek, Starosta Pucki gościli nas w Powiecie Wejherowskim. Jarosław Tadych, Starosta Sepoleński pełnił rolę gospodarza w Sępólnie Krajeński, a Wojciech Pałka, Starosta Krakowski w Krakowie.

Cykl życia projektu

Mówiąc o jakości należy brać pod uwagę cały cykl życia projektu. Niewątpliwie dotyczy to także inwestycji drogowych. Optymalny dobór materiałów budowlanych i technologii jest bezsprzecznie tym czynnikiem, który każdy inwestor musi wziąć pod uwagę myśląc o jakości i ekonomii zadań.
Kwestie opracowania specyfikacji technicznych omawiał Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor zarządzający LH Engineering, natomiast dobór technologii do zadania inwestycyjnego przedstawił dr inż. Tomasz Rudnicki, kierownik Zespołu ds. Jakości/ Główny Technolog Lafarge.

Nowe podejście do finansowania

Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz popularniejszą formą realizacji inwestycji wśród samorządów. Nic w tym więc dziwnego, że coraz więcej z nich rozważa przebudowę dróg także w tym systemie. Mamy już w kraju coraz więcej dobrych praktyk także w tej dziedzinie. Tematykę podczas naszych szkoleń szczegółowo omawiał Tomasz Korczyński, współkierujący praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w kancelarii Dentons. Warto podkreślić, że mecenas Korczyński brał udział zarówno w tworzeniu pierwszego projektu ustawy o ppp jak i nowelizacji (zobacz warsztaty z zakresu ppp jakie organizujemy).

Zagadnienia technologiczne

Kolejną poruszaną przez nas kwestią było planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. Zarówno rolę jak i obowiązki inwestora przedstawił Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych. Następnie przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Cementu przedstawili przykłady budowy dróg samorządowych w technologii betonowej. W ostatnim bloku przedstawialiśmy kwestię technologiczne.
Kwestie stabilizacji podłoża przedstawił Przemysław Stałowski, Kierownik ds. Jakości i Technologii, Lafarge. Natomiast tajniki technologii betonowej Jarosław Rokita i Ryszard Morchało, Kierownicy Projektów z LH Engineering.

W czym możemy pomóc

Z pewnością kontakt z nami i prelegentami nie kończy się na seminarium. Osoby chętne do rozszerzenia swojej wiedzy we wskazanych tematach zapraszamy do kontaktu. Warto skorzystać, bo zarówno LH Engineering jak i Lafarge oferuje bezpłatne porady. Chętnie będziemy nadal rozmawiać o jakości i finansowaniu dróg samorządowych.

Zobacz także!

Puck i Wejherowo razem dla jakości

O jakości dróg w Powiecie Sępoleńskim

O technologii betonowej w Krakowie

Dodaj komentarz