Marek Wierzchowski

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Karierę zawodową rozpoczął w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Następnie w Urzędzie Miejskim w Lublinie jako zastępca kierownika Wydziału Komunikacji pełnił obowiązki Miejskiego Inżyniera Ruchu. W latach 2005–2012 w ministerstwie właściwym do spraw transportu (nazwy podlegały zmianom w czasie – aktualnie Ministerstwo Infrastruktury) ekspert, konsultant krajowy (finansowany ze środków Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z budżetu państwa). Współtwórca i koordynator merytoryczny Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (realizacja 398 inwestycji w latach 2005–2010), współpraca międzynarodowa – w tym realizacja pilotażowego projektu DUTCH TOWN w Puławach przy współpracy z ekspertami z Holandii, opiniowanie projektów inwestycji drogowych oraz projektów aktów prawnych, udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich  właściwych dla spraw infrastruktury, opiniowanie stanowisk resortu w sprawach dotyczących projektowania, budowy i wyposażenia dróg (oznakowanie, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu), opiniowanie wniosków o udzielenie zgody ministra na zastosowanie odstępstw od obowiązujących przepisów technicznych w projektach budowlanych.

Począwszy od 1996 r. liczne publikacje w miesięcznikach branżowych. Cykl programów autorskich dla stacji telewizyjnej TVN Turbo – „Jazda polska”.