Chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dróg samorządowych, ale nie masz czasu na wyjazd na konferencje?

Właśnie z myślą o Tobie powstał ten kurs, w którym udostępniamy nagrania z Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, który odbył się jesienią tego roku.

Oto co dla Ciebie mam

Ponad 8 godzin nagrań – 12 ekspertów z dziedziny:

 • Prawa zamówień publicznych
 • Prawa administracyjnego
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Technologii budowy i utrzymania dróg

Do czego przyda Ci się kurs?

Zobacz jakie korzyści możesz zyskać dzięki kursowi.

Zyskasz dostęp do praktycznej wiedzy!

Wiedza przekazywana jest przez ekspertów z praktycznym doświadczeniem w branży infrastrukturalnej. 

Zaoszczędzisz pieniądze!

Pieniądze zaoszczędzone na udział w konferencjach stacjonarnych oraz na konsultacjach możesz przeznaczyć na inny cel.

Oszczędzisz czas!

Krok po kroku zapoznasz się z aktualną wiedzą aż z pięciu obszarów tematycznych. Nie musisz brać udziału w pięciu odrębnych konferencjach.

Dostępne pakiety kursu

Do 30 listopada promocyjna cena sprzedaży!

Spiesz się, bo liczba pakietów promocyjnych jest ograniczona!

DOSTĘP NA 1 MIESIĄC

8 godzin nagrań, w 5 modułach, w 19 lekcjach

99 zł brutto zamiast 168 zł 

DOSTĘP NA 12 MIESIĘCY

8 godzin nagrań, w 5 modułach, w 19 lekcjach

316 zł brutto zamiast 539 zł 

Poznaj prowadzących

Dr Robert Siwik

Ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych, Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik

Radca prawny specjalizujący się od ponad 15 lat w zamówieniach publicznych, wydatkowaniu środków publicznych i ich kontroli, sporach sądowych oraz przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych. Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych. Autor publikacji dot. zamówień publicznych oraz elektromobilności.

Tomasz Korczyński

Tomasz Korczyński

Managing Counsel, Kancelaria Dentons

Adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce.

Jakub Kot

Senior Associate, Kancelaria Dentons

Członek praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Koncentruje się na doradztwie przy projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi.

Marek Wierzchowski

Audytor, ekspert w dziedzinie BRD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Realizator projektów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego finansowanych z funduszy Banku Światowego. Współtwórca przepisów, autor publikacji z zakresu BRD. Konsultant rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo na drogach samorządowych jak i krajowych

Jacek Pasikowski

Dyrektor, PrOWERk Sp. z o.o.

Od ponad 30 lat zajmuje się produkcją i udoskonalaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2000 r. wprowadził na polski rynek bariery ochronne linowe. W tej chwili są produkowane w Polsce na licencji zagranicznej. Członek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Anna Krawczyk

Certyfikowany trener biznesu, Psycholog

Holistyczny trener rozwoju, psycholog, certyfikowany trener biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży infrastrukturalnej. Właścicielka firmy Inframedia. Prezeska Fundacji Novisima. W latach 2006-20019 wydawca czasopisma opiniotwórczego „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie”.

Magdalena Bardan

Technolog, Ekspert w dziedzinie badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Od 13 lat technolog specjalizujący się w badaniach i analizie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Doradca techniczny, wspierający klientów w realizacji ich projektów, w tym ściśle współpracujący z Inwestorami Dróg Publicznych, Inspektorami Nadzoru oraz Producentami wyrobów budowlanych.

Stanisław Styk

Ekspert w dziedzinie mieszanek mineralno-asfaltowych

Współtwórca ``Technologia warstw asfaltowych``, które stały się podręcznikiem akademickim. Zasiadał w Komitecie Technicznym Nr 212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. budowy i utrzymania dróg. Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu nawierzchni, budowie dróg. Obecnie prowadzi nadzory na sieci dróg samorządowych.

dr Damian Szczepański

Adwokat, Kancelaria Szczepańscy

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor ponad 70 artykułów z zakresu zamówień publicznych w prasie branżowej oraz „Dziennik. Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita”.

Beata Jabłońska

Beata Jabłońska

Adwokat

Specjalizuje się w obsłudze prawnej w zakresie prawa administracyjnego. Posiada doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego obejmujące: ochronę środowiska, zamówienia publiczne, budownictwo w tym drogownictwo. Od 2017 roku j mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Płocku.

Michał Minda

Dyrektor Realizacji Inwestycji, Orange Polska

Od 27 lat związany jest z branżą telekomunikacyjną. Odpowiada za budowę liniowych sieci telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej oraz inwestycje stacyjne i szerokopasmowe, w tym realizowane z funduszy unijnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Ryszard Kulik

Radca Prawny

Radca prawny od wielu zajmujący się problematyką drogową w administracji drogowej, tej samorządowej (w miastach i poza nimi) oraz rządowej (GDDKiA),publikujący w prasie specjalistycznej i w internecie.

Jak wygląda kurs?

5 modułów, prezentacje w postaci pdf-ów – zobacz co jeszcze znajdziesz w kursie!

1

Moduły i lekcje

Kurs podzielony jest na 4 moduły tematyczne po około 4-5 lekcji video. Razem ponad 19 lekcji i ponad 8 h oglądania.

3

Dodatkowy moduł Rozwój osobisty

Dwa dodatkowe lekcje zawierające medytację prowadzoną oraz prezentację z zakresu rozwoju osobistego.

2

Bonus

Z kursem otrzymasz dodatkową prezentację nowe przepisy techniczno-budowlane w budownictwie, które obowiązują od 21września br.

Spis treści kursu

Finansowanie i realizacja inwestycji

 1. Zawartość: 5 lekcji video (140 minut) + 5 plików pdf
 2. Zagadnienia: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne.
 3. Szczegóły:
  Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo Zamówień Publicznych: zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia
  sposób ustalania zmiany wynagrodzenia
  Zamówienia publiczne a ustawa o elektromobilności: obowiązki zamawiających publicznych, katalog usług dot. wymagań limitu ekologicznej floty
  Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie wspomagające rozwój infrastrukturalny: uczestnicy projektu w modelu ppp, katalog projektów , harmonogram realizacji, instrumenty finansowe, źródła spłaty, podział ryzyka, zabezpieczenia, wkład własny.
  Realizacja inwestycji samorządowych w formule PPP, ze szczególnym uwzględnianiem inwestycji w sektorze drogowym: charakterystyka PPP, porównanie inwestycji w modelu tradycyjnym i PPP, cechy kontraktu, kluczowe czynniki sukcesu projektu PPP w zakresie dróg samorządowych, przykładowy schemat organizacyjny modelu realizacji projektu PPP w sektorze drogowym, Ocena Efektywności, wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego, korzyści płynące z wykorzystania formuły PPP.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 1. Zawartość: 4 lekcji video (82 minuty) + 2 pliki pdf
 2. Zagadnienia: czasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie obiektów mostowych, badania zachowań w relacjach pieszy-kierowca, kierowca-pieszy, dobór typów drogowych barier ochronnych.
 3. Szczegóły:
  Czasowa organizacja ruchu: obowiązki występującego o zajęcie pasa drogowego, obowiązki organu wydającego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, praktyczne zasady opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, organizacja ruchu w procedurze uproszczonej.
  Bezpieczna infrastruktura mostowa – Systemy zabezpieczające szczeliny w obiektach inżynierskich S …DELG80: typy systemów zabezpieczających, unikatowa konstrukcja zastosowanego materiału, test wytrzymałościowy rozwiązania.
  Badania zachowań w relacjach pieszy-kierowca, kierowca-pieszy: zmiana statystyk w bezpieczeństwie pieszych po 1 czerwca 2021 r., jaka grupa najczęściej jest ofiarami wypadków, najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.
  Dobór typów drogowych barier ochronnych na drogach samorządowych: rodzaje barier drogowych, skuteczność rozwiązań, dobór barier – poziomy powstrzymywania, konstrukcje na krótkie odcinki mostowe.

Technologie budowy i naprawy dróg

 1. Zawartość: 4 lekcji video (77 minuty) + 4 pliki pdf
 2. Zagadnienia: optymalizacja inwestycji, mieszanki o uziarnieniu nieciągłym, stabilizacja gruntu, nawierzchnie betonowe. 
 3. Szczegóły:
  Optymalizacja inwestycji drogowych: trzy kryteria określające jakość drogi, inwestycja skrojona na miarę potrzeb, drogi odporne na obciążenia i zmienność klimatu, optymalizacja ekonomiczna przy pomocy sztucznej inteligencji.
  Współczesne trendy w nawierzchniach betonowych: rodzaje nawierzchni betonowych, dobór składników, wpływ domieszki napowietrzającej na mrozoodporność, charakterystyka nawierzchni RCC.
  Mieszanki o uziarnieniu nieciągłym: mieszanki mineralne, krzywe uziarnienia, mieszanki o nieciągłym uziarnieniu.
  Stabilizacja hydrofobowa. Badania mieszanki recyklingu głębokiego z cementem i dodatki: rodzaje stabilizacji gruntu, cechy dodatku do stabilizacji hydrofobowej, cztery podejścia do projektowania stabilizacji hydrofobowej oraz przykłady zastosowania.

Otoczenie drogi

 1. Zawartość: 4 lekcję video (119 minut) + 4 plików pdf
 2. Zagadnienia: prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach, kanały technologiczne.
 3. Szczegóły:
  Praktyczne wskazówki zastosowania Prawa Zamówień Publicznych w realizacji drogowych inwestycji samorządowych: kary umowne, kryterium oceny ofert, pojęcie interesu wykonawcy, kryteria zielonych zamówień publicznych w UE dotyczące projektowania, budowy i utrzymania dróg.
  Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe: podziały gruntów retrospekcja, ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, możliwe sposoby przejmowania nieruchomości zajętych pod drogi przez jst
  Współpraca z zarządcami dróg powiatowych przy rozbudowie sieci światłowodowej: obowiązek zlokalizowania kanału technologicznego – jak było do dnia 9 września 2022 r. vs sytuacja obecna, wyzwania przy budowie infrastruktury teletechnicznej, co możemy wspólnie zmienić.
  Zasady udostępniania dróg podmiotom trzecim: definicja drogi publicznej, czynności zabronione w pasie drogowym, odstępstwa od zakazów, kiedy jest możliwa odmowa wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury.

Rozwój osobisty

 1. Zawartość: 2 lekcję video (46 minut)
 2. Zagadnienia: medytacja prowadzona, zarządzanie emocjami, redukcja stresu, poczucie sprawczości
 3. Szczegóły:
  Medytacja Odkryj swoją moc: korzyści z medytacji, co i kto ma wpływ na Twoje życie, jak być bliżej siebie i swojej intuicji, medytacja prowadzona.
  Droga do szczęścia – droga do siebie: gdzie szukać szczęścia?, czy można być szczęśliwym pomimo przeciwności losu?, w jaki sposób zbudować przestrzeń do rozwoju i spokoju?, o czym informuje złość?, w jaki sposób budować relacje korzystając z zasady 5:1?, o czym mówi zasada pola tenisowego?, jaki wpływ na Twoje życie ma sprzyjające środowisko – eksperyment Masaru Emoto, w jaki sposób odzyskać sprawczość w życiu?

Nowe przepisy techniczno-budowlane w budownictwie

Zakres lekcji:

źródła zmian przepisów techniczno-budowlanych
Ważniejsze definicje, które zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 września 2022 r.
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
przepisy przejściowe i końcowe.

Nie zastanawiam się już dłużej

Kupuję kurs po promocyjnej cenie!

DOSTĘP NA 1 MIESIĄC

8 godzin nagrań, w 5 modułach, w 19 lekcjach

99 zł brutto zamiast 168 zł 

DOSTĘP NA 12 MIESIĘCY

8 godzin nagrań, w 5 modułach, w 19 lekcjach

316 zł brutto zamiast 539 zł 

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam fakturę?

Tak, po zakupie na Twój adres e-mail zostanie przesłana faktura VAT (23% lub 5%).

Czy mogę zapłacić przelewem?

Tak, po dokonaniu zamówienia na Twój e-mail przyjdzie numer konta do zapłaty i faktura proforma. 

Co się stanie gdy zapomnę danych do logowania na platformę wiedzy?

W każdej chwili możesz do mnie napisać, prześlę Ci ponownie dane dostępowe.

Kiedy dostaję dostęp do kursu?

Dostęp do wszystkich lekcji kursu otrzymujesz od razu po zakupie kursu.

Czy wystawiasz certyfikaty?

Tak, na życzenie wystawiam certyfikat ukończenia kursu.

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Wierzę w wysoką jakość moich kursów, dlatego oferuję Ci 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.