a

Akademia Samorządowca w Toruniu

Akademia Samorządowca w Toruniu

4 kwietnia 2017 r. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego był gospodarzem naszego seminarium Akademia Samorządowca w Toruniu.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych. Naszym partnerem była firma Rettenmaier Polska.
Wśród prelegentów wystąpili Marek Wierzchowski, krajowy ekspert ds. BRD, audytor w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kamil Tkaczyk, samorządowiec i administratywista, w latach 2010–2016 dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, Marek Krajewski, Przewodniczący Komisji ds. Jakości przy Polskim Związku Producentów Kruszyw, członek Komitetu 108 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Zgromadziliśmy blisko 100 uczestników. Byli nimi zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, projektanci oraz przedstawiciele firm wykonawczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem seminarium była popularyzacja wiedzy w zakresie:

 • zmiany w przepisach odnośnie odpowiedzialności zarządców dróg;
 • przygotowania inwestycji i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych;
 • optymalnego doboru materiałów budowlanych;
 • innowacji – zaprezentujemy ekologiczną nawierzchnię
 • bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.

Zobacz także „Inżynieria wartości w praktyce IV”!

I Blok: Wprowadzenie – Inwestycje drogowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 • 10.00–10.05 Przywitanie gości – moderator Anna Krawczyk
 • 10.05–10.10 Otwarcie seminarium – Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego
 • 10.10–10.30 Prawo zamówień publicznych w praktyce – Olgierd Sobkowiak, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim
 • 10.30–10.45 Problemy zarządzania drogami powiatowymi – Jacek Kowalewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
 • 10.45–11.05 Innowacje w drogownictwie – jednowarstwowa technologia Duopave na drogi lokalne – Krystyna Szymaniak, Rettenmaier Polska
 • 11.05–11.45 Praktyczne zastosowanie jednowarstwowej technologii Duopave – Ireneusz Strugała, dyrektor, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TUGA

II Blok: Odpowiedzialność prawna

 • 12.15–13.00 Zagrożenia prawne dla zarządców dróg – Kamil Tkaczyk, samorządowiec, wykładowca akademicki

III Blok: Przygotowanie i realizacja inwestycji

 • 13.00–13.30 Przygotowanie inwestycji, najczęstsze błędy popełniane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz optymalny dobór materiałów do inwestycji – Marek Krajewski, prezes zarządu, Magdalena Bardan,  Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych
 • 13.30–14.10 Bezpieczna infrastruktura drogowa – zabezpieczanie niechronionych użytkowników dróg – Marek Wierzchowski, krajowy ekspert ds. BRD
 • 14.10–15.00 Lunch i zakończenie seminarium
Akademia Samorządowca w Toruniu
Akademia Samorządowca w Toruniu
Akademia Samorządowca w Toruniu
Akademia Samorządowca w Toruniu
Akademia Samorządowca w Toruniu