a

Analiza przypadku remontu drogi

Warsztaty Samorządowe - Konin

Analiza przypadku remontu drogi w Powiecie Konińskim posłużyła za przyczynek do dyskusji nad optymalizacją inwestycji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele gmin Powiatu Konińskiego, dyrektor i wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz właściciel lokalnej firmy projektowej. Warsztaty Samorządowe odbyły się 23 listopada w Sali Konferencyjnej Starostwa.

Spotkanie otworzył Stanisław Bielik, Starosta Koniński, który wraz z Józefem Karmowskim, dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Koninie pełnił rolę gospodarza.

Zadania optymalizacji odcinka drogi przeznaczonego do renowacji podjął się Ryszard Morchało, pełnomocnik zarządu w LH Engineering

Przedmiotem analizy była przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – odcinek 1 – projektowana droga klasy Z (zbiorczej).

Zakres remontu obejmował nową konstrukcję jezdni – dla kategorii ruchu KR1 (pow. 5 680,00 m2) oraz nową konstrukcję ścieżki rowerowej (pow. 1 336,00 m2). 

Pierwotny projekt zakładał warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (4 cm), warstwę wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 (5 cm) oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (20 cm).

Po optymalizacji zaproponowano warstwę ścieralną z betonu wałowanego RCC C30/37 wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych oraz wypełnieniem masą zalewową (18 cm), warstwę poślizgową – skropienie emulsją asfaltową, podbudowę zasadniczą z mieszanki związanej cementem C5/6 (18 cm). 

Grubość warstw po optymalizacji wynosiła 36 cm, w stosunku do pierwotnie zakładanych 29 cm. Także ten aspekt należy wziąć pod uwagę przy zmianie technologii. 

Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową pierwotnie warstwa ścieralna miała być ułożona z kostki betonowej czerwonej bezfazowej (6 cm) z podsypką piaskowo-cementową (1:4) (3 cm). Zaproponowano zmianę na warstwę ścieralną z betonu wałowanego RCC C25/30 wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych oraz wypełnieniem masą zalewową (12 cm). Technologia RCC pozwala na zastosowanie koloru. W tym przypadku dla zwiększenia bezpieczeństwa i lepszego odróżnienia ciągu zaproponowano kolor czerwony. 

Specjaliści z LH Engineering podejmują się zarówno doradztwa, zaprojektowania ale i również wykonawstwa inwestycji w technologii betonu wałowanego. 

Na ile inwestor jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie inwestycji i jakie działania może podjąć w tym kierunku – poinformował Michał Wasilewski, dyrektor koordynujący z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Stowarzyszenie wypracowało szereg dokumentów, aby wspierać dużych i małych inwestorów. W tej chwili potrzebna jest praca zespołowa, wykonawcy, nadzoru oraz inwestora oraz koordynacja prac. O bezpieczeństwie powinno się myśleć jak o nowym sposobie zarządzania inwestycją. Wprowadzone algorytmy nie tylko przyspieszają realizacje prac, ale także wpływają na jej koszty. 

Analiza przypadku remontu drogi w Koninie przyniosła wiele wniosków w jaki sposób usprawnić budowę dróg. 

Dziękujemy naszym gospodarzom, partnerom oraz uczestnikom za merytoryczne spotkanie i ożywione dyskusje.  

Zobacz więcej!

O mnie

Jestem moderatorem debat i konferencji oraz certyfikowanym trenerem biznesu z doświadczeniem w branży infrastrukturalnej. Jako psycholog holistyczny wspieram w rozwoju zawodowym i prywatnym. Tworze i prowadzę warsztaty z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Dołącz do mnie na FB!