a

Debata o bezpieczeństwie na placu budowy

Współpracując od lat Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i wiedząc, że kluczową kwestią jest zaangażowanie inwestorów publicznych –  zorganizowaliśmy spotkanie w centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Debata o bezpieczeństwie na placu budowy odbyła się 9 sierpnia 2017 roku. Jej współorganizatorem było Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Firmy skupione w Porozumieniu doszły więc do wniosku, że tylko zaangażowanie inwestorów może poprawić sytuację na polskich budowach. Liczą, że zmobilizuje on także mniejsze przedsiębiorstwa do przestrzegania najwyższych standardów w budownictwie.

Główne zagadnienia rozmowy to – dobre praktyki bezpiecznego wykonywania robót drogowych, standaryzacja SIWZ pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a także zmiany w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. 

Paneliści:

  • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
  • Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
  • Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie;
  • Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie;
  • Dariusz Blocher, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex SA;
  • dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu;
  • Michał Nowakowski, koordynator Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor BHP w Keller Polska;
  • Wojciech Szwejkowski, prezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor Biura Technicznego PORR SA;
  • Robert Siwik, przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych;
  • Sebastian Lewiński, zastępca dyrektora ds. BHP, Warbud.

Debata o bezpieczeństwie na placu budowy rozpoczęła cykl rozmów pomiędzy wykonawcami skupionymi w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie a GDDKiA. Przyniosły one konkretne rozwiązania. 

Zobacz także!

Wyzwania dla inwestora i wykonawcy
Debata o bezpieczeństwie na placu budowy
Debata o bezpieczeństwie na placu budowy
Debata o bezpieczeństwie na placu budowy
Debata o bezpieczeństwie na placu budowy