a

„Drogi przyszłości” z Powiatem Słupskim

Seminarium „Drogi przyszłości”, Powiat Słupski

15 października 2020 r. odbyło się w formule online seminarium „Drogi przyszłości” z Powiatem Słupskim. Paweł Lisowski, Starosta Słupski dokonał uroczystego otwarcia wydarzenia. Gospodarza reprezentował także Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Naszymi współorganizatorami były Lafarge oraz LH Engineering.

Okazuje się, że w Powiecie Słupskim inwestycje drogowe zajmują ważną część budżetu samorządowego. Dyrektor Ożarek w swojej prezentacji miał się więc czym pochwalić. Widoczną dobrą współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych potwierdził także Starosta Lisowski.

Podczas jednej z prezentacji zaprezentowano optymalizację jednej z inwestycji. Warto pamiętać, aby umożliwić oferentom składanie ofert wariantowych. Może okazać się, że wykonawca ma do zaproponowania lepsze i trwalsze rozwiązanie, a oto przecież chodzi nie tylko na sieci dróg samorządowych, aby powstawały trwałe i dobre drogi, a szczególnie “Drogi Przyszłości” z Powiatem Słupskim.

9.00–10.00 I Blok – Otwierający

  • Uroczyste otwarcie seminarium – Paweł Lisowski, Starosta Słupski (10′)
  • Inwestycje drogowe w Powiecie Słupskim – Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (30′)
  • Przygotowanie inwestycji w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót – Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (20′)

10.10–11.30 II Blok – Projektowanie i realizacja inwestycji

  • Drogi przyszłości: planowanie inwestycji – zarządzanie projektami z uwzględnieniem ekonomiki i bezpieczeństwa – Ryszard Morchało, kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu, LH Engineering (20’)
  • Wykorzystanie miejscowych zasobów – technologie recyklingowe, ochrona i zarządzanie zasobami środowiskowymi, technologie alternatywne – Łukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge (20’)
  • Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, jako fundament dobrej nawierzchni – Przemysław Stałowski, kierownik ds. jakości i technologii, Lafarge (30″)

11.40–12.40 III Blok – Technologie szyte na miarę

  • Optymalizacja projektu remontu drogi na podstawie case study – Jarosław Rokita, kierownik realizacji projektów, LH Engineering (30′)
  • Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa – Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lech Własak, koordynator Zespołu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa (20′)
  • Społeczna odpowiedzialność w biznesie – możliwość współpracy koncernu Lafarge z samorządami – Honorata Kwasek, specjalista ds. ofertowania, LH Engineering (10’)