a

Drogowa przyszłość Powiatu Brodnickiego

Drogowa przyszłość Powiatu Brodnickiego

O tym jak przedstawia się Drogowa przyszłość Powiatu Brodnickiego mieliśmy okazję dowiedzieć się podczas seminarium “Drogi Przyszłości”. Szkolenie stanowiło część cyklu regionalnych seminariów technologicznych.

Seminarium w Brodnicy zaplanowaliśmy na 12 marca 2020 r. Kilka dni wcześniej ogłoszono pandemię. Przez kilka miesięcy zastanawialiśmy się co zrobić. Bardzo chcieliśmy przeprowadzić to szkolenie, tym bardziej, że gospodarzem był bardzo przyjazny Powiat Brodnicki.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zorganizowanie seminarium online 16 września. Już przy pierwszej prezentacji Piotra Boińskiego, Starosty Brodnickiego bardzo żałowaliśmy, że nie możemy być w tym niezwykle urokliwym miejscu.

Zarząd Powiatu Brodnickiego przykłada dużą wagę do inwestycji także tych drogowych. O nich opowiedział Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy. Drogowa przyszłość Powiatu Brodnickiego przedstawia się obiecująco.

Jak zwykle z wielką przyjemnością zorganizowaliśmy wydarzenie wspólnie z firmami Lafarge i LH Engineering.

Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli samorządów, Lasów Państwowych oraz firm projektowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zobacz także Drogi przyszłości to nie science fiction!

9.00–10.10 I Blok – otwierający

Uroczyste otwarcie seminarium – Piotr Boiński, Starosta Brodnicki (10′)

Planowane inwestycje drogowe w Powiecie Brodnickim – Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (30′)

Projekty docelowe sieci drogowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – Piotr Włodarczyk, Biuro Urządzaniu Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni (30′)

10.20–11.30 II Blok – projektowanie i realizacja inwestycji

Drogi przyszłości: planowanie inwestycji – zarządzanie projektami z uwzględnieniem ekonomiki i bezpieczeństwa – Ryszard Morchało, kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu, LH Engineering (20’)

Wykorzystanie miejscowych zasobów – technologie recyklingowe, ochrona i zarządzanie zasobami środowiskowymi, technologie alternatywne – Łukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge (20’)

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, jako fundament dobrej nawierzchni (przykłady zastosowania) – Przemysław Stałowski, kierownik ds. jakości i technologii Lafarge (30′)

11.40–13.10 III Blok – Technologie szyte na miarę

Optymalizacja projektu remontu drogi na podstawie case study – Jarosław Rokita, kierownik realizacji projektów, LH Engineering (30′)

Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa – Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lech Własak, koordynator Zespołu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa (20′)

Społeczna odpowiedzialność w biznesie – możliwość współpracy koncernu Lafarge z samorządami – Honorata Kwasek, specjalista ds. ofertowania, LH Engineering (10’)

Przygotowanie inwestycji w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót – Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (30′)

Czesław Głowacki

Piotr Włodarczyk

Łukasz Ludwisiak

Przemysław Stałowski

Jarosław Rokita

Juliusz Żach

Honorata Kwasek

Michał Wasilewski