a

„Inżynieria wartości w praktyce IV”

Konferencja „Inżynieria wartości w praktyce IV”

3 listopada 2020 r. na zaproszenie Orlen Asfalt zorganizowaliśmy po raz czwarty konferencję branżową „Inżynieria wartości w praktyce”. Tym razem tematem przewodnim był Fundusz Dróg Samorządowych.

Na realizację inwestycji w ramach FDS w ciągu najbliższych 10 lat rząd przeznaczy 36 mld złotych. Najwyższy więc czas, aby podjąć dyskusję nad kierunkami rozwoju programu budowy dróg dla samorządowców.

Na uwagę zasługuje fakt, że w konferencji wzięło udział ponad 120 osób, przedstawicieli samorządów gminnych, miejskich i powiatowych.

Chociaż obrady prowadzone były online, uczestnicy brali w nich czynny udział.

Zobacz także sprawozdanie z konferencji!

Dziękujemy współorganizatorowi, patronom oraz uczestnikom za uświetnienie 4. edycji konferencji “Inżynieria Wartości w Praktyce”.

10.00–12.00 Panel I – Działanie FDS a szanse na unowocześnienie drogownictwa samorządowego

  • Uroczyste otwarcie seminarium – Alan Steinbarth, członek zarządu Orlen Asfalt (10′)
  • Założenia nowelizacji Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (20’)
  • Bariery we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na drogach samorządowych – Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych (20’)
  • Etapy wprowadzania wytycznych technicznych w ZDW Katowice – Zbigniew Tabor – przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor ZDW Katowice (20’)
  • Fundusz Dróg Samorządowych – szansa na wprowadzenie innowacji – Marek Krajewski, przewodniczący KT 108 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (20’)
  • Zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych jako czynnik innowacyjności na drogach samorządowych – dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt (20’)

12.10–14.10 Panel 2 – dyskusyjny – Jak za pomocą FDS i jego wymagań wprowadzić wyższe standardy i nowe technologie

  • Czy FDS stanie się dźwignią do modernizacji drogownictwa samorządowego?
  • Szanse na nowe standardy i innowacje
  • Kadry w samorządach jako kluczowy czynnik sukces

Paneliści:

Opinie uczestników

Kreatywne spotkanie z fachowcami

Ciekawa konferencja, więcej takich inicjatyw

Bardzo przyjemna atmosfera konferencji

Pytania zdawane na czacie były podobne do tych jakie mnie interesowały

Profesjonalnie przygotowana konferencja

Świetnie dobrana forma przekazu

Wyczerpująca prezentacja problematyki, bardzo pożyteczna wiedza

Dużo ciekawych informacji o stanie drogownictwa jednostek samorządu terytorialnego

Świetnie dobrani, obiektywni prelegenci

Temat konferencji ciekawy, aktualny pozostawia do myślenia szczególnie w zakresie kryteriów wyboru wykonawców robót budowlanych jak również wymagań dla personelu zajmującego się prowadzeniem zadań związanych z zarządzaniem drogami

Panel dyskusyjny był bardzo ciekawy

Panel Dyskusyjny

Grzegorz P. Kubalski

Adam Czerwiński

Zbigniew Tabor