a

Miasto do życia

miasto do życia
miasto do życia

Jak powinno wyglądać i jakie warunku spełniać miasto do życia? Jakie wyzwania niesie rewitalizacja. O tym rozmawialiśmy podczas debaty 26 stycznia 2015 roku. Rozmawiali z nami: Marcin Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta; zajmująca się w tym Biurze sprawami socjalnymi Hanna Gill-Piątek; Bartosz Poniatowski, koordynator Zespołu Obsługi Piotrkowskiej i Strefy Wielkomiejskiej w Biurze Architekta Miasta oraz dr hab. Bartosz Walczak, wykładowca akademicki, były konserwator zabytków.

Moderacja: Anna Krawczyk i Jarosław Zaradkiewicz

Poruszane zagadnienia:

  • Jak przywrócić miastu dawną świetność?
  • Przedefiniować kreatywność
  • Jakich błędów nie popełniać?
  • Łódź XXI wieku to miasto…

Sprawozdanie z debaty zostało opublikowane w wydaniu nr 6 biuletynu Łódź Kreuje Innowacje.

Zobacz także Gamedev w łódzkim wydaniu!