a

O technologii betonowej w Krakowie

O technologii betonowej w Krakowie

6 listopada 2019 roku samorządowcy z województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego spotkali się, aby obradować o technologii betonowej w Krakowie.

Gospodarzem spotkania był Wojciech Pałka, Starosta Krakowski. Zarząd Powiatu Krakowskiego reprezentował także wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk.

Spotkanie w Krakowie było częścią ogólnopolskiego cyklu seminarium pod nazwą „Jakość, technologia i finanse na drogach samorządowych”. Współorganizatorami spotkania były firmy LH Engineering oraz Lafarge.

Problematyka dróg samorządowych

Po uroczystym otwarciu seminarium, którego dokonał Starosta Pałka, Łukasz Wróblewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przedstawił planowane i zrealizowane inwestycje. W następnej kolejności wystąpił Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie, reprezentujący również Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych. Dyr. Żuradzki omówił najpilniejsze potrzeby zarządców dróg powiatowych w województwie małopolskim.

Ważne planowanie i dobór technologii

Z pewnością prezentacja  Łukasza Marcinkiewicza, dyrektora zarządzającego LH Engineering oraz dr. inż. Tomasza Rudnickiego, kierownika Zespołu ds. Jakości, Głównego Technologa Lafarge przyczyniła się do lepszego zrozumienia tematyki jakości. Zapewnia ją niewątpliwie optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów budowlanych i technologii – o czym przekonywali panowie. Przy czym bez wątpienia przy wyborze technologii warto wziąć pod uwagę cały cykl życia drogi, a nie tylko budowę. Może okazać się, że tańsza budowa przekłada się później na znacznie wyższe koszty utrzymania. Inwestycja staje się więc w dłuższej perspektywie mało opłacalna.

PPP – jako alternatywna formuła finansowania

Ponieważ coraz więcej inwestorów samorządowych z ciekawością przygląda się partnerstwu publiczno-prywatnemu jako prelegenta zaprosiliśmy Tomasza Korczyńskiego, współkierującego praktyką ppp w kancelarii Dentons. Mecenas Korczyński przedstawił coraz liczniejsze doświadczenia samorządowców w modernizacji dróg w formule ppp. Bez względu na to jaki sposób realizacji inwestycji wybierzemy z pewnością ważne jest planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. Dlatego ten temat dogłębnie omówił Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych.

O technologii betonowej w Krakowie

Kolejnym tematem były realizacje w technologii betonowej na drogach samorządowych.  W związku z tym, że partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Producentów Cementu mające siedzibę w Krakowie, zagadnienie omówił jego reprezentant Piotr Kijowski.

Na zakończenie w trzecim bloku technologicznym Przemysław Stałowski, Kierownik ds. Jakości i Technologii, Lafarge omówił kwestie stabilizacja podłoża, w tym jakże ważną diagnostykę i dobór technologii. Natomiast Ryszard Morchało, Kierownik Projektów z LH Engineering przybliżył tajniki technologii betonowej.

Podziękowania

Bardzo dziękujemy Powiatowi Krakowskiemu za wsparcie w organizacji seminarium w Krakowie oraz wystąpienie w roli gospodarza wydarzenia. Podziękowania kierujemy także do współorganizatorów, patronów oraz oczywiście naszych wspaniałych uczestników.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Ogólna ocena seminarium 0

Poziom przygotowania prelegentów 0

Spełnienie oczekiwań 0

Użyteczność pozyskanej wiedzy w pracy zawodowej 0

O technologii betonowej w Krakowie
O technologii betonowej w Krakowie
O technologii betonowej w Krakowie
O technologii betonowej w Krakowie
O technologii betonowej w Krakowie