a

Odpowiedzialność Zarządców Dróg

Odpowiedzialność Zarządców Dróg

Odpowiedzialność Zarządców Dróg – pod takim hasłem odbywały się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. obrady XVIII Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych.

Spotkanie zrealizowałam na zlecenie Powiatu Radomskiego. Gospodarzami spotkania byli: Mirosław Ślifirczyk, starosta radomski, oraz Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, natomiast współorganizatorami – Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych.

Gościliśmy ponad 200 osób: zarządców dróg samorządowych z całego kraju, przedstawicieli firm produkcyjnych i usługowych. Swoje stoiska podczas kongresu miało blisko 30 podmiotów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Partnerami merytorycznymi spotkania byli: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu, Powiatowy Zarząd Dróg w Przysusze oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Drogi ważne dla Powiatu

– W Powiecie Radomskim mieszka ponad 151 tys. osób a sieć dróg powiatowych wynosi 546 km. Kwestie związane z budową, utrzymaniem i bezpieczeństwem na drogach są jednymi z ważniejszych tematów omawianych na posiedzeniach zarządu powiatu. Od wielu lat największym wyzwaniem stojącym przed samorządem naszego powiatu jest nadrobienie ogromnych zaniedbań. Skupiamy się więc na dostosowywaniu parametrów technicznych dróg powiatowych do parametrów, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Zadania te z wielkim powodzeniem realizuje powołana w tym celu jednostka organizacyjna, tj. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych. Pracują tam osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, mające zarówno uprawnienia projektowe, jak i wykonawcze. To pozwala na wyeliminowanie wielu nieprawidłowości na każdym etapie rozpatrywania spraw. Blisko 25 proc. budżetu powiatu stanowią wydatki na drogi powiatowe – mówił Mirosław Ślifirczyk, starosta radomski, dokonując otwarcia kongresu.

W latach 2009–2016 powiat zrealizował 108 inwestycji, przebudowano 169,3 km dróg powiatowych na łączną kwotę 135,403 mln zł.

Goście honorowi

W uroczystym otwarciu kongresu wzięli udział posłowie ziemi radomskiej: Mirosław Maliszewski, Leszek Ruszczyk, Robert Mordak oraz Konrad Frysztak – wiceprezydent miasta Radomia, Teresa Bartosiewicz – przewodnicząca Rady Powiatu w Radomiu, Joanna Wontorska – skarbnik powiatu, oraz Renata Mazur – sekretarz powiatu. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentowała Beata Leszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w resorcie infrastruktury.

Podczas otwarcia Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, przedstawił aktualną sytuację na sieci tych dróg.

Obrady

Obrady podzielono na pięć bloków tematycznych. Omawiano kwestie przygotowania i nadzoru nad wykonaniem inwestycji. Ważnym punktem programu było bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ale i aspekty prawne i technologiczne.

Odpowiedzialność zarządców dróg to także znajomość przepisów prawa. Dlatego w trakcie obrad można było zwrócić się po poradę prawną. Tajniki kodeksu cywilnego oraz postępowania administracyjnego, a także prawa wodnego, pracy i podatkowego przybliżały uczestnikom radczynie prawne ze Starostwa Powiatowego w Radomiu: Emilia Dębska, Grażyna Grzmil i Magdalena Wasilewska.

Obrady Kongresu zakończyło przyjęcie Uchwały. Bardzo dziękujemy gospodarzom, naszym współorganizatorom, patronom, partnerom i oczywiście uczestnikom.

Zobacz także Innowacje na drogach samorządowych!

Sesja otwierająca

31 maja – 10.00–12.00

Prowadzenie: Anna Krawczyk, Marek Oleszczuk – rzecznik prasowy starosty radomskiego

Mirosław Ślifirczyk, starosta radomski

Beata Leszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych

***

12.10–12.30  Konferencja prasowa Mirosława Ślifirczyka, starosty radomskiego oraz zaproszonych gości

I Blok „Zagadnienia prawne”

12.30–15.00 

Prowadzenie: Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych

Ryszard Kulik, radca prawny – „Odpowiedzialność cywilna zarządców dróg w świetle ostatnich wyroków sądowych”

Sławomir Otto, dyrektor handlowy Strassmayr – „Techniczny aspekt odpowiedzialności zarządców dróg za szkody powstałe na drogach”

Zbigniew Pawlak, radca prawny – „Odpowiedzialność zamawiającego w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych”

Robert Siwik, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik – „Pozacenowe kryteria wyboru ofert”

II Blok „Bezpieczeństwo na drogach powiatowych”

15.45–18.00

Prowadzenie: Anna Krawczyk

Marek Wierzchowski, audytor BRD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – „Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg”

Jacek Pasikowski – dyrektor P.P.U.H. „PrOWERk” – „Zastosowanie drogowych barier ochronnych na drogach powiatowych”

Marek Bujalski – prezes zarządu ViaMens – „Optymalizacja zastosowania urządzeń BRD na drogach powiatowych”

Małgorzata Nesterowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu – Starania KLIR o lepszą legislację – doświadczenia ostatnich lat

III Blok „Przygotowanie inwestycji”

1 czerwca  – 9.00–12.00

Prowadzenie: Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

Leszek Śmigas, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach – „Przygotowanie procesu inwestycyjnego”

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie – „Rola i znaczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w procesie inwestycyjnym”

Magdalena Bardan, technolog Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych – „Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym”

Sylwester Gruszczyński, kierownik ds. Dróg Lokalnych, LafargeHolcim – „Przygotowanie i wykonanie nawierzchni drogowych z wałowanego betonu cementowego – RCC”

Małgorzata Garbacz-Skubis, dyrektor techniczny Nascon – „Obliczanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni drogowych”

IV Blok: „Realizacja robót i nadzór inwestorski”

12.30–14.45 

Prowadzenie: Elżbieta Rachocka, członek honorowy Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych

Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych – „Wybór optymalnej technologii i nadzór nad realizacją inwestycji”

Janusz Hariasz, ICSO Chemical Production – „Mieszanki mineralno-emulsyjne jako warstwy konstrukcyjne i utrzymaniowe dla dróg lokalnych”

Jędrzej Zdziechowski, kierownik ds. Rozwoju Konstrukcji Budowlanych i Zrównoważonego Budownictwa, LafargeHolcim – „Umocnienie skarp o dużym upadzie oraz nowoczesne podbudowy”

Krystyna Szymaniak, kierownik Działu Drogownictwa Rettenmaier Polska – „Innowacyjne technologie na drogi samorządowe z wykorzystaniem destruktu asfaltowego”

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie – „Wykorzystanie destruktu na drogach samorządowych”

***

18.00–19.00  Zwiedzanie Muzeum Wsi Radomskiej

 V Blok “Odpowiedzialny zarządca dróg” – Podsumowanie XVIII Kongresu

2 czerwca – 9.00–12.15

Prowadzenie: Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

Kamil Tkaczyk, samorządowiec, wykładowca akademicki – „Zagrożenia prawne dla zarządców dróg”

Dr Łukasz Domański, kancelaria prawna Domański – „Odpowiedzialny zarządca dróg – praktyczne aspekty”

Emilia Dębska, prawnik, Grażyna Grzmil, radca prawny – „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych – „Przedstawienie uchwały z XVIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządów Dróg Powiatowych”

Odpowiedzialność Zarządców Dróg
Odpowiedzialność Zarządców Dróg
Odpowiedzialność Zarządców Dróg
Odpowiedzialność Zarządców Dróg
Odpowiedzialność Zarządców Dróg
Odpowiedzialność Zarządców Dróg
Odpowiedzialność Zarządców Dróg