a

Opanuj lęk by działać z odwagą

Opanuj lęk by działać z odwagą – pod takim hasłem 25 kwietnia 2020 r. zorganizowałam warsztaty rozwojowe z cyklu inteligencji emocjonalnej.

Chociaż odbywały się one w formule online, miałam pełen kontakt z odbiorcami.

Ponieważ doskonalę swój warsztat psychologiczny w Polskim Instytucie Ericksonowskim, przekaz oparłam na metaforze.

Zajęcia podzieliłam na dwie części, w związku z tym uczestnicy otrzymali pracę domową. Była nią medytacja prowadzona. Omówieniem refleksji z ćwiczenia rozpoczęliśmy drugie spotkanie.

Uczestnicy dowiedzieli się:

  •  jak powstają emocje i jaka jest ich funkcja
  •  w jaki sposób przekonania wpływają na wybór emocji jaką czujemy i długość jej trwania
  •  jakie są kluczowe elementy w pracy z emocjami
  • jakie są profile emocjonalnego reagowania
  •  jaka jest różnica pomiędzy strachem a lękiem
  • co komunikuje lęk
  • jakie działania należy podjąć, aby obniżyć poziom lęku
  • w jaki sposób zmienić destruktywne przekonania na wspierające.

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy poznali narzędzia zarówno do pracy na przekonaniach oraz z podświadomością.

Emocje mają funkcję informacyjną, aby podjąć adekwatne działanie. Tłumienie emocji lub wyładowywanie ich w sposób destruktywny na dłuższą metę prowadzi do poważnych zaburzeń. Częścią warsztatu było więc omówienie profili emocjonalnego reagowania oraz pokazanie w jaki sposób konstruktywnie przeżywać emocje. 

Będę mogli sięgnąć po wiedzę, ponieważ otrzymali materiały podsumowujące.

Osoby zainteresowane tematem opanuj lęk by działać z odwagą a także innymi kwestiami z zakresu zarządzania sobą zapraszam do kontaktu.

Zobacz także Anatomia lęku!

Opanuj lęk by działać z odwagą
Warsztaty prowadzone przez Anię to przede wszystkim duża dawka merytorycznej wiedzy, która pomaga zrozumieć wiele aspektów naszego zachowania i myślenia. Ponadto ten dobrze spędzony czas w miłej i wspierającej atmosferze daje przestrzeń do zatrzymania się i tak potrzebnej nam refleksji w codziennym zabieganiu.
Wiele metafor i historii zostało ze mną na długo po warsztatach i będę do nich na pewno wracała.
Polecam serdecznie poznanie Ani!

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Użytecznośc przekazanej wiedzy 0

Kompetencje zawodowe i dydaktyczne prowadzącej 0

Materiały szkoleniowe 0

Aktywizacja uczestników 0