a

Optymalizacja inwestycji drogowych w Staszowie

Optymalizacja Inwestycji Drogowych w Staszowie

Optymalizacja inwestycji drogowych oznacza przede wszystkim dobór najkorzystniejszej technologii, materiałów, sposobów realizacji. Tak można podsumować dyskusję otwierającą Warsztaty Samorządowe w Powiecie Staszowskim.

Odbyły się one 26 października w siedzibie Starostwa Powiatowego. Mieliśmy okazję gościć przedstawicieli gmin, Zarządu Dróg Powiatowych oraz oczywiście Starostwa.

Rolę gospodarzy pełnili Józef Żółciak, Starosta Staszowski oraz Mirosław Bernyś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

Jarosław Rokita z firmy LH Engineering rozpoczął swoje wystąpienie od nakreślenia różnic pomiędzy nawierzchnią podatną a sztywną. Może to być punktem wyjścia do zaplanowania inwestycji, w zależności od efektu jaki inwestor chce osiągnąć. 

Cele mogą być różne, maksymalna trwałość inwestycji, ale także ekonomika inwestycji. Tutaj warto brać pod uwagę koszt życia odcinka drogi, nie tylko jej wybudowania. 

Już jesienią samorządy otrzymały promesę na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.  

Do tej pory jednostkom samorządu terytorialnego wypłacono ponad 13 mld złotych, z czego:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu);
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2020 roku, w ramach pierwszego konkursu;
  • 1,89 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu;
  • 673 mln zł przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi;
  • 340 mln zł przyznane w czerwcu 2021 roku gminom z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Środki można będzie przeznaczyć także na budowę dróg. Istotne jest więc nie tylko, aby powstawały nowe inwestycje, ale także to, aby były trwałe. 

Budowa drogi to wyzwanie nie tylko dla inwestora, ale i wykonawcy oraz lokalnej społeczności. Ważne jest, żeby tak ją zaplanować, aby przebiegała jak najszybciej i w sposób bezpieczny.

– Bezpieczeństwo zaczyna się już na etapie planowania – przekonywał Michał Wasilewski, dyrektor koordynujący z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Stowarzyszenie wypracowało szereg dokumentów, aby wspierać dużych i małych inwestorów. W tej chwili potrzebna jest praca zespołowa, wykonawcy, nadzoru oraz inwestora oraz koordynacja prac. O bezpieczeństwie powinno się myśleć jak o nowym sposobie zarządzania inwestycją. Wprowadzone algorytmy nie tylko przyspieszają realizacje prac, ale także wpływają na jej koszty. 

Optymalizacja inwestycji drogowych w Staszowie przyniosła wiele wniosków w jaki sposób usprawnić budowę dróg. 

Dziękujemy naszym gospodarzom, partnerom oraz uczestnikom za merytoryczne spotkanie i ożywione dyskusje.  

Zobacz więcej!

O mnie

Jestem moderatorem debat i konferencji oraz certyfikowanym trenerem biznesu z doświadczeniem w branży infrastrukturalnej. Jako psycholog holistyczny wspieram w rozwoju zawodowym i prywatnym. Tworze i prowadzę warsztaty z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Dołącz do mnie na FB!