a

Partnerstwo publiczno-prywatne w Bełchatowie

Miasto Bełchatów to kolejny samorząd, który patrzy perspektywistycznie na rozwój. Nic więc w tym dziwnego, że chce zaangażować środki partnerów prywatnych w realizacje inwestycji. Wydaje się, że partnerstwo publiczno-prywatne w Bełchatowie niedługo stanie się rzeczywistością. Być może przyczyni się do tego szkolenie, które przeprowadziliśmy 17 września 2020 r.

Niewątpliwie jednym z czynników sprzyjających realizacji inwestycji w ramach ppp jest zaangażowanie  przedstawicieli zarządu podmiotu publicznego. Dlatego tym bardziej cieszy, że wzięli oni udział w naszych warsztatach. Ponadto szkoliliśmy naczelników biur i wydziałów a także pracowników Urzędu.

Warto podkreślić, że szkolenie Partnerstwo publiczno-prywatne w Bełchatowie zostało opracowane na podstawie szczegółowych ustaleń. Przedstawione case study odpowiadały potrzebom miasta. Przede wszystkim przedstawiliśmy inwestycje, które w przyszłości mają być w mieście zrealizowane.

Istotne i tym co przemawia na korzyść modelu ppp w porównaniu do tradycyjnego, jest to, że przy odpowiednim podziale ryzyk, finansowanie inwestycji nie wlicza się do długu publicznego. Samorząd ma więc większe zdolności kredytowe na zaciąganie pożyczek na inne zadania.

Warsztaty podzieliliśmy na trzy części. Każdą z nich kończyły ćwiczenia, a szkolenie zakończyło się symulowaną rundą negocjacyjną z partnerem prywatnym.

Reasumując, wnioskując z zaangażowania uczestników szkolenia i ich wiedzy merytorycznej na temat przygotowania inwestycji, Miasto Bełchatów może rozpocząć planowanie inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Umiejętności dydaktyczne i kompetencje zawodowe wykładowców 0

Użyteczność pozyskanej wiedzy w pracy zawodowej 0

Materiały szkoleniowe 0

Aktywizacja uczestników 0

Spełnienie oczekiwań 0

Partnerstwo publiczno-prywatne w Bełchatowie

Opinie uczestników

Ciekawy sposób prowadzenia wykładu

Swoboda wypowiedzi

Prowadzący

Tomasz Korczyński

Tomasz Korczyński

Managing Counsel

Adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków ppp w Polsce.

Jakub Kot

Jakub Kot

Senior Associate

Członek praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Koncentruje się na doradztwie przy projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi.

Anna Krawczyk

Anna Krawczyk

Trener Biznesu, Manager

Certyfikowany trener biznesu, od 2006 roku związana z rynkiem infrastruktury. Inicjator i moderator debat branżowych, w latach 2006–2019 wydawca magazynu „Infrastruktura Ludzie Innowacje Technologie”. Od 2010 roku organizator wydarzeń dla samorządowców, projektantów i wykonawców inwestycji.

Bartosz Mysiorski

Bartosz Mysiorski

Senior PPP Development Manager

Konsultant, członek praktyki ppp w warszawskim biurze Dentons. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu szerokiego wachlarza usług z zakresu ppp na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Jest współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.