a

Promocja innowacji we Wrocławiu

Promocja innowacji we Wrocławiu

Promocja innowacji we Wrocławiu zdominowała obrady trzeciej edycji seminarium “Inżynieria wartości w praktyce”. Spotkanie odbyło się 20 października 2017 r. Uroczystego otwarcia dokonał Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Gospodarze i współorganizatorzy

Warto podkreślić, że GDDKiA oddział we Wrocławiu akurat kończył budowę ważnego odcinka S5. Inwestycje tę omówiła Lidia Markowska, dyrektor oddziału. Drugim gospodarzem spotkania była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Plany inwestycyjne Województwa Dolnośląskiego w odniesieniu do dróg i mostów zaprezentował więc dyrektor Leszek Loch. Współorganizatorem spotkania i zarazem sponsorem głównym była spółka Orlen Asfalt

Jakość i innowacje

Niewątpliwie ustawa Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza prowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami. Takie rozmowy ułatwiają wprowadzanie innowacji poprzez dopuszczenie ofert alternatywnych. Zagadnienie szczegółowo omówił mecenas Łukasz Mackiewicz, ekspert z dziedziny PZP.
O tym jak wygląda wdrożenie nowych technologii w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego mówił Lesław Dworzyński, inspektor nadzoru inwestorskiego z Zarządu Dróg Wojewódzkich Katowice

Asfalty wysokomodyfikowane

Zastosowanie asfaltu wysokomodyfikowawanego, dzięki jego dużym właściwościom lepko-sprężystym, umożliwia przedłużenie żywotności dróg. Dlatego przygotowanie dokumentów kontraktowych z udziałem asfaltów wysokomodyfikowanych omówił Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., pełnomocnik ds. jakości Polskiego Związku Producentów Kruszyw. 
Poprawę właściwości użytkowych warstw nawierzchni, powołując się na praktyczne przykłady, przedstawił natomiast dr. inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt. Lepiszcze wysokomodyfikowane jest przyszłością rozwoju światowego drogownictwa, o czym przekonywał Marek Kowalczyk z firmy Kraton. Bezsprzecznie Polska jest liderem w jego zastosowaniu wyprzedając nawet sąsiednie Niemcy. 

Podziękowania

Promocja innowacji we Wrocławiu odbyła się przy udziale przedstawicieli GDDDKiA oraz Zarządów Dróg Wojewódzkich z całego kraju. Na zakończenie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, patronom i współorganizatorowi za uświetnienie naszego spotkania.  

Zobacz także Wysokomodyfikowana jakość w budowie dróg!

Blok I – Otwierający

  • Przywitanie gości – moderator Anna Krawczyk
  • Otwarcie seminarium – Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
  • Plany inwestycyjne wrocławskiego oddziału GDDKiA – Lidia Markowska, dyrektor GDDKiA Oddział we Wrocławiu
  • Plany inwestycyjne Województwa Dolnośląskiego w odniesieniu do dróg i mostów realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – Leszek Loch, dyrektor, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Blok II Prawne i praktyczne aspekty wprowadzania innowacji

  • Jakość w pozacenowych kryteriach wyboru ofert i wprowadzanie innowacji – Łukasz Mackiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego
  • Wdrożenie nowych technologii w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego” – Lesław Dworzyński, kierownik Projektów Unijnych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  • Przygotowanie dokumentów kontraktowych z udziałem asfaltów wysokomodyfikowanych – Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., Przewodniczący KT 108 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
  • Poprawa właściwości użytkowych warstw nawierzchni dzięki zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych – dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt
  • Rozwój lepiszczy wysokomodyfikowanych – światowe trendy – Marek Kowalczyk, Kraton

Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu