a

Promocja innowacji we Wrocławiu

Promocja innowacji we Wrocławiu

Promocja innowacji we Wrocławiu zdominowała obrady trzeciej edycji seminarium „Inżynieria wartości w praktyce”. Spotkanie odbyło się 20 października 2017 r. Uroczystego otwarcia dokonał Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Gospodarze i współorganizatorzy

Warto podkreślić, że GDDKiA oddział we Wrocławiu akurat kończył budowę ważnego odcinka S5. Inwestycje tę omówiła Lidia Markowska, dyrektor oddziału. Drugim gospodarzem spotkania była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Plany inwestycyjne Województwa Dolnośląskiego w odniesieniu do dróg i mostów zaprezentował więc dyrektor Leszek Loch. Współorganizatorem spotkania i zarazem sponsorem głównym była spółka Orlen Asfalt

Jakość i innowacje

Niewątpliwie ustawa Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza prowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami. Takie rozmowy ułatwiają wprowadzanie innowacji poprzez dopuszczenie ofert alternatywnych. Zagadnienie szczegółowo omówił mecenas Łukasz Mackiewicz, ekspert z dziedziny PZP.
O tym jak wygląda wdrożenie nowych technologii w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego mówił Lesław Dworzyński, inspektor nadzoru inwestorskiego z Zarządu Dróg Wojewódzkich Katowice

Asfalty wysokomodyfikowane

Zastosowanie asfaltu wysokomodyfikowawanego, dzięki jego dużym właściwościom lepko-sprężystym, umożliwia przedłużenie żywotności dróg. Dlatego przygotowanie dokumentów kontraktowych z udziałem asfaltów wysokomodyfikowanych omówił Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., pełnomocnik ds. jakości Polskiego Związku Producentów Kruszyw. 
Poprawę właściwości użytkowych warstw nawierzchni, powołując się na praktyczne przykłady, przedstawił natomiast dr. inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt. Lepiszcze wysokomodyfikowane jest przyszłością rozwoju światowego drogownictwa, o czym przekonywał Marek Kowalczyk z firmy Kraton. Bezsprzecznie Polska jest liderem w jego zastosowaniu wyprzedając nawet sąsiednie Niemcy. 

Podziękowania

Promocja innowacji we Wrocławiu odbyła się przy udziale przedstawicieli GDDDKiA oraz Zarządów Dróg Wojewódzkich z całego kraju. Na zakończenie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, patronom i współorganizatorowi za uświetnienie naszego spotkania.  

Zobacz także Wysokomodyfikowana jakość w budowie dróg!

Blok I – Otwierający

  • Przywitanie gości – moderator Anna Krawczyk
  • Otwarcie seminarium – Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
  • Plany inwestycyjne wrocławskiego oddziału GDDKiA – Lidia Markowska, dyrektor GDDKiA Oddział we Wrocławiu
  • Plany inwestycyjne Województwa Dolnośląskiego w odniesieniu do dróg i mostów realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – Leszek Loch, dyrektor, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Blok II Prawne i praktyczne aspekty wprowadzania innowacji

  • Jakość w pozacenowych kryteriach wyboru ofert i wprowadzanie innowacji – Łukasz Mackiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego
  • Wdrożenie nowych technologii w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego” – Lesław Dworzyński, kierownik Projektów Unijnych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  • Przygotowanie dokumentów kontraktowych z udziałem asfaltów wysokomodyfikowanych – Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., Przewodniczący KT 108 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
  • Poprawa właściwości użytkowych warstw nawierzchni dzięki zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych – dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt
  • Rozwój lepiszczy wysokomodyfikowanych – światowe trendy – Marek Kowalczyk, Kraton

Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu
Promocja innowacji we Wrocławiu