a

Pruszków bez obaw na temat ppp

Wiele samorządów zastanawia się nad alternatywną formułą realizacji inwestycji. Niewątpliwie po naszym szkoleniu przeprowadzonym 5 lutego 2020 r. Pruszków bez obaw na temat ppp.

Szkolenie w formie warsztatów zostało zorganizowane na zlecenie Prezydenta Miasta Pruszkowa. Jego uczestnikami byli zarówno przedstawiciele Zarządu Miasta, naczelnicy wydziałów i kierownicy biur, ale i Radni z przewodniczącym i wiceprzewodniczącą Rady Miasta na czele.

Na początku skupiliśmy się na pokazaniu szans i zagrożeń realizacji inwestycji w modelu ppp. Co istotne pokazaliśmy perspektywę zarówno podmiotu publicznego jak i partnera prywatnego. Początkowo wydawało się to trudne, jednak z czasem poznanie procesu inwestycyjnego z drugiej strony przychodziło bardziej naturalnie. Taki zabieg był konieczny, aby uzmysłowić ideę ppp.

Następnie omówiliśmy etapy prowadzenia inwestycji i kamienie milowe, aby zakończyć rundą negocjacyjną z podziałem ryzyk.

Tym co niewątpliwie przemawia za tą formą realizacji inwestycji jest wyższa jakość uzyskanych usług. Ponadto partner prywatny może zaproponować rozwiązania, które inwestor publiczny w ogóle nie brał pod uwagę. Słowem jest tu miejsce i na innowacyjność i kreatywność.

Na uwagę zasługuje fakt, że przede wszystkim po przeprowadzeniu warsztatów Pruszków pozostał bez obaw na temat ppp. Uczestnicy z ulgą zauważyli, że nie taki diabeł straszny.  Ponadto udało nam się wskazać niewątpliwe zalety wynikające z położenia miasta, co ma niebagatelne znaczenie dla inwestorów. Więcej na temat relacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Warsztaty zostały przeprowadzone we współpracy z kancelarią Dentons.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Użyteczność pozyskanej wiedzy w pracy zawodowej 0

Umiejętności dydaktyczne i kompetencje zawodowe wykładowców 0

Materiały szkoleniowe 0

Aktywizacja uczestników 0

Spełnienie oczekiwań 0

Pruszków bez obaw na temat ppp

Opinie uczestników

Świetna współpraca zarówno na linii prowadzący–uczestnicy jak i (dostrzegalna dla uczestnika) współpraca wewnątrz zespołowa

 

zróżnicowana formuła oraz aktywne włączanie uczestników w szkolenie to strzał w 10!

 

pełne zaangażowanie i profesjonalizm

 

zajęcia były przeprowadzone w ciekawy sposób

Prowadzący

Tomasz Korczyński

Tomasz Korczyński

Managing Counsel

Adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków ppp w Polsce.

Jakub Kot

Jakub Kot

Senior Associate

Członek praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Koncentruje się na doradztwie przy projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi.

Anna Krawczyk

Anna Krawczyk

Trener Biznesu, Manager

Certyfikowany trener biznesu, od 2006 roku związana z rynkiem infrastruktury. Inicjator i moderator debat branżowych, w latach 2006–2019 wydawca magazynu „Infrastruktura Ludzie Innowacje Technologie”. Od 2010 roku organizator wydarzeń dla samorządowców, projektantów i wykonawców inwestycji.

Bartosz Mysiorski

Bartosz Mysiorski

Senior PPP Development Manager

Konsultant, członek praktyki ppp w warszawskim biurze Dentons. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu szerokiego wachlarza usług z zakresu ppp na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Jest współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.