a

Warsztaty Samorządowe w Powiecie Płońskim

Warsztaty Samorządowe Płońsk

Warsztaty Samorządowe w Powiecie Płońskim rozpoczęły nowy cykl spotkań, bliżej uczestników, bliżej potrzeb, partnersko.

Spotkanie, które odbyło się 10 sierpnia 2021 r.  otworzyła Elżbieta Wiśniewska, Starosta Płoński. Gospodarzem warsztatów był także Krzysztof Wrzesiński, wicestarosta płoński oraz Marcin Piechocki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku. W spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja z PZD Płońsk z Radosławem Wojkowskim, zastępcą dyrektora, na czele. Wzięli w nim udział także przedstawiciele gmin i miasta Płońsk.

W obliczu wyzwań jakie czekają samorządy w związku z pomniejszonymi wpływami z CIT-ów i PIT-ów teraz jak nigdy dotąd zyskuje na wartości trwałość inwestycji. Dobrze zrealizowana droga nie powinna wymagać napraw przez kolejne 10‒15, a nawet 20 lat. Pieniądze, które na ten cel byłyby spożytkowane można przeznaczyć na inny ważny cel, których w samorządach nie brakuje. To chociażby remont przedszkola, czy wyposażenie szkoły lub szpitala. 

Od kilkunastu lat w spotkaniach, jakie organizuje wspólnie z ekspertami, przekonuję, że nie stać nas na bylejakość. Ryszard Morchało, pełnomocnik zarządu z LH Engineering podkreślał podczas spotkania ‒ Planując inwestycje warto brać pod uwagę także koszty jej utrzymania.

Drugim ważnym aspektem poruszanym podczas spotkania było bezpieczeństwo wykonywania robót. Zdaniem Michała Wasilewskiego, dyrektora koordynującego z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ‒ nie tylko zaczyna się ono z chwilą planowania inwestycji, ale także może wpłynąć na ekonomikę inwestycji. Wykonawca, który rozważy czynniki zagrożenia nie jest zaskakiwany podczas realizacji dodatkowymi kosztami. Ponadto nie wpływają one na terminowość robót.  

Optymalne i bezpieczne inwestycje wymagają świadomych i zaangażowanych inwestorów. Takich właśnie mieliśmy okazję gościć na spotkaniu.

Warsztaty Samorządowe w Powiecie Płońskim, zapoczątkowały spotkania z inwestorami. Formuła została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników. Ożywione dyskusje i merytoryczne rozmowy toczyły się od początku do końca spotkania. Dziękujemy naszym partnerom, gospodarzom i uczestnikom za owocne spotkanie. 

Zobacz więcej!

O mnie

Jestem moderatorem debat i konferencji oraz certyfikowanym trenerem biznesu z doświadczeniem w branży infrastrukturalnej. Jako psycholog holistyczny wspieram w rozwoju zawodowym i prywatnym. Tworze i prowadzę warsztaty z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Dołącz do mnie na FB!