Image Alt

BHP Tag

Dobre praktyki bezpiecznego wykonywania robót drogowych, standaryzacja SIWZ pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a także zmiany w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym – to główne zagadnienia debaty, zorganizowanej 8 sierpnia 2017 roku przez czasopismo „Infrastruktura” oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, która odbyła się w centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.