Wyzwania dla inwestora i wykonawcy

Bezpieczeństwo ponad wszystko – wyzwania dla inwestora i wykonawcy to tytuł debaty zorganizowanej 9 sierpnia 2017 r. przez czasopismo „Infrastruktura” oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Odbyła się ona w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonywaniu robót drogowych towarzyszy szereg zagrożeń. Wynikają one choćby z konieczności realizacji zadań w głębokich i wąskich wykopach lub na wysokości. Część prac prowadzona jest w bezpośredniej styczności z czynnym pasem ruchu. Z tego względu wiele czynności w trakcie robót drogowych zaliczamy do prac szczególnie niebezpiecznych. O ile u generalnych wykonawców bezpieczeństwo wykonywania robót stoi na pierwszym miejscu, o tyle u firm podwykonawczych i usługodawczych jest z tym różnie.

Firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie doszły więc do wniosku, że tylko zaangażowanie inwestorów może poprawić sytuację na polskich budowach. Liczą, że zmobilizuje on także mniejsze przedsiębiorstwa do przestrzegania najwyższych standardów w budownictwie.

Główne zagadnienia rozmowy to – dobre praktyki bezpiecznego wykonywania robót drogowych, standaryzacja SIWZ pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a także zmiany w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. 

Paneliści:

  • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
  • Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
  • Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie;
  • Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie;
  • Dariusz Blocher, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex SA;
  • dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu;
  • Michał Nowakowski, koordynator Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor BHP w Keller Polska;
  • Wojciech Szwejkowski, prezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor Biura Technicznego PORR SA;
  • Robert Siwik, przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych;
  • Sebastian Lewiński, zastępca dyrektora ds. BHP, Warbud.

Zobacz także obszerne sprawozdanie z debaty o Bezpieczeństwo ponad wszystko  wyzwania dla inwestora i wykonawcy! 

Dodaj komentarz