XXII Kongres

Zadania Zarządców Dróg Powiatowych pozostają niezmienne od 1999 roku. Jednak sposób zarządzania siecią, technologie budowy dróg, finansowanie inwestycji wymaga nowoczesności.

Mając więc na uwadze tradycje samorządności oraz wyzwania jakie rzeczywistość stawia przed inwestorami samorządowymi „Tradycja i Nowoczesność” stała się hasłem przewodnim XXII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych.

hotel_2
Patio przed SREBRNĄ
basen_2

PROGRAM

Od 16.00 Rejestracja uczestników w hotelu Skansen ― zakwaterowanie

17.30 Wyjazd busa z hotelu Ambrozja, powrót do godziny 22:00 na żadanie

18.00―22.00 Kolacja grillowa i ognisko

17.00―20.00 Zwiedzanie eskpozycji

7.00―9.00 Śniadanie w miejscu zamieszkania

9.30 ― Wyjazd busa z hotelu Ambrozja

10.00―11.30 I Sesja otwierająca

10.00―10.10 Wystąpienie Sylwestra Ziemkiewicza, Starosty Płockiego, Lecha Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu  i Marcina Błaszczyka, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku ― powitanie zaproszonych gości

10.10―10.20 Wystąpienie Tomasza Dąbrowskiego, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

10.20―10.30 Wystąpienie Piotra Zgorzelskiego, Wicemarszałka Sejmu

10.30―10.40 Wystąpienie Olgi Ewy Semeniuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

10.40―10.50 Wystąpienie Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

10.50―11.00 Wystąpienie Adama Czerwińskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych

10.50―11.00 Wystąpienie zaproszonych gości

11.50 Fotografia pamiątkowa

11.30―12.00 Przerwa kawowa

12.00―15.00 II Sesja ― Finansowanie i realizacja inwestycji
Moderator  Joanna Chojnacka

12.00―12.15 Marcin Błaszczyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku “Rzeczywistość a statystyka – możliwości realizacji inwestycji na sieci dróg powiatowych”

12.15―12.45 dr Robert Siwik, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik “Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo Zamówień Publicznych”

12.45―13.15 dr Robert Siwik, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik “Zamówienia publiczne a ustawa o elektromobilności”

13.15―13.30 Przerwa kawowa

13.30―14.00 Sylwia Knaf, Bank Gospodarstwa Krajowego “Finansowanie samorządowych projektów  w sektorze drogowym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

14.00―14.40 adw. Tomasz Korczyński, Managing Counsel, adw. Jakub Kot, Senior Associate, Kancelaria Dentons “Realizacja inwestycji samorządowych w formule PPP, ze szczególnym uwzględnianiem inwestycji w sektorze drogowym”

14.40―15.00  Dariusz Pietrucha, zastępca Burmistrza, Mariusz Lis, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg, Urząd Miasta Marki “Case study ― Przebudowa dróg w modelu PPP w mieście Marki”

15.00―16.00 Obiad

16.00―17.30 III Sesja ― Debata na temat rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

Moderator  Anna Krawczyk

Paneliści: 

 • Marcin Błaszczyk
 • Krzysztof Błażejowski
 • Janusz Bohatkiewcz
 • Joanna Chojnacka
 • Adam Czerwiński
 • Stanisław Styk

Zagadnienia:

 • Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych)
 • Realizacja inwestycji
 • Wytyczne utrzymania dróg samorządowych

17.30― Wyjazd busa do hotelu Ambrozja

19.00 ― Wyjazd busa z hotelu Ambrozja, powrót na żądanie

19.30―01.30 Uroczysta kolacja

7.00―9.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania

7.30―8.00 Anna Krawczyk, holistyczny trener rozwoju, “Medytacja odkryj swoją moc” ― stroje luźne

8.30 ― Wyjazd busa z hotelu Ambrozja

9.00―10.20 IV Sesja  Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Moderator Anna Krawczyk

9.00―9.20 Marek Wierzchowski, audytor BRD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Czasowa organizacja ruchu”

9.20―9.40 Jacek Pasikowski, dyrektor PrOWERk sp. z o.o. “Bezpieczna infrastruktura mostowa – Systemy zabezpieczające szczeliny w obiektach inżynierskich S …DELG80”

9.40―10.00 Marek Wierzchowski, audytor BRD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Badania zachowań w relacjach pieszy-kierowca, kierowca-pieszy”

10.00―10.20 Jacek Pasikowski, dyrektor PrOWERk sp. z o.o. “Dobór typów drogowych barier ochronnych na drogach samorządowych”

10.20―10.40 Przerwa kawowa

10.40―13.30 V Sesja Technologie budowy i naprawy dróg

Moderatorzy: Magdalena Bardan, Stanisław Styk

10.40―11.10 Magdalena Bardan, certyfikowany trener, doradca technologiczny “Optymalizacja inwestycji drogowych”

11.10―11.50 dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, ORLEN Asfalt sp. z o.o. “Nowoczesne nawierzchnie w ramach programu Innowacyjne Drogi Samorządowe”

11.50―12.05 Krystyna Szymaniak, Produkt Manager, Rettenmaier Polska sp. z o.o. “Trwałe i sprawdzone nawierzchnie w technologii SMA  dla dróg lokalnych”

12.05―12.20 Przerwa kawowa

12.20―12.40 Michał Skrzypczyński, dyrektor handlowy, Chryso sp. z o.o. “Współczesne trendy w nawierzchniach betonowych”

12.40―13.00 Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk, “Mieszanki o uziarnieniu nieciągłym”

13.00―13.30 dr inż. Marcin Stienss, Politechnika Gdańska, Małgorzata Garbacz-Skubis, dyrektor techniczny, Nascon sp. z o.o. “Stabilizacja hydrofobowa. Badania mieszanki recyklingu głębokiego z cementem i dodatkiem hydrofobowym”

13.30―14.30 Obiad

14.30―15.10 Występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego – Sala Widowiskowa

15.10―17.00 Zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej z przewodnikiem, objazd wozami konnymi oraz poczęstunek w Karczmie Pohulanka

17.00―19.00 Porady technologiczne
Eksperci:

 • Magdalena Bardan
  Weryfikacja i ocena właściwości użytkowych wyrobów budowlanych: kruszywa, beton, mieszanki mineralno-asfaltowe, wyroby do ochrony i naprawy betonu, dokumenty techniczne, recykling
 • Michał Skrzypczyński
  Technologia betonu, nawierzchnie betonowe
 • Stanisław Styk
  Nadzór budowlany, mieszanki o uziarnieniu nieciągłym, specyfikacje techniczne
 • Małgorzata Garbacz
  Projektowanie konstrukcji nawierzchni w trudnych warunkach gruntowych.
  Optymalizacja kosztów, czasu i ilości robót ziemnych w inwestycjach drogowych.
  Stabilizacja gruntów wątpliwych i wysadzinowych (podłoże gruntowe G3-G4).

19.00―21.00 Kolacja

21.00―00.00 Kontynuacja wieczoru w Folk Barze 

7.00―9.00 Śniadanie w miejscu zamieszkania

8.30―9.00 Anna Krawczyk, holistyczny trener rozwoju “Droga do szczęścia – jak odzyskać sprawczość w życiu i pokonać stres”

9.00―10.00 Porady prawne

Eksperci

adw. Beata Jabłońska – Prawo Administracyjne

adw. Damian Szczepański – Prawo Zamówień Publicznych

10.00―13.15 VI Sesja  Otoczenie drogi

Moderator Adam Czerwiński

10.00―10.30 dr Damian Szczepański, adwokat, Kancelaria Szczepańscy “Praktyczne wskazówki zastosowania Prawa Zamówień Publicznych w realizacji drogowych inwestycji samorządowych”

10.30―11.00 adw. Beata Jabłońska, Kancelaria Adwokacka Beata Jabłońska “Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe”

Do godziny 11.00 wymeldowanie z pokoi

11.00―11.15 Przerwa kawowa

11.15―11.45 Michał Minda, Dyrektor Realizacji Inwestycji, Orange Polska  “Kanały technologiczne na drogach powiatowych. Współpraca z zarządcami dróg powiatowych przy rozbudowie sieci światłowodowej”

11.45―12.45 Ryszard Kulik, radca prawny “Zasady udostępniania dróg podmiotom trzecim”

12.45―13.15 Przedstawienie uchwały Kongresu, dyskusja zamykająca

13.15―14.15 Obiad i wyjazd uczestników

lobby
basen (1)
pokoj

Prelegenci

Dr Robert Siwik

Ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych, Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik

Radca prawny (www.siwik-law.pl), specjalizujący się od ponad 15 lat w zamówieniach publicznych, wydatkowaniu środków publicznych i ich kontroli, sporach sądowych oraz przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych (drogowych, mostowych, kubaturowych etc.). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych w kilkunastu okręgach sądowych. Adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Autor publikacji dot. zamówień publicznych oraz elektromobilności.

Sylwia Knaf

Ekspert w zakresie PPP, Departament Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert w zakresie finansowania strukturalnego, w tym projektów PPP.

Tomasz Korczyński

Tomasz Korczyński

Managing Counsel, Kancelaria Dentons

Adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce.

Jakub Kot

Senior Associate, Kancelaria Dentons

Członek praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Koncentruje się na doradztwie przy projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi.

Dariusz Pietrucha

Zastępca Burmistrza, Urząd Miasta Marki

W mieście Marki odpowiedzialny za inwestycje i gospodarkę nieruchomościami. Członek zespołu mającego na celu przeprowadzenie i wdrożenie procesu PPP w naszym mieście.

Mariusz_Lis

Mariusz Lis

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg, Urząd Miasta Marki

Specjalista w zarządzaniu procesem projektowym i wykonawczym w budownictwie drogowym, a także praktyk w obszarze utrzymania dróg publicznych. Członek Zespołu nadzorującego wdrożenie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego m. Marki.

Marcin Błaszczyk

Marcin Błaszczyk

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie eksploatacji dróg Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktorant na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Janusz Władysław Bohatkiewicz

Profesor w Politechnice Krakowskiej

Przewodniczący Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów w drogownictwie i mostownictwie działających jako ciało doradcze Ministra Infrastruktury. Profesor w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Kierował, realizował oraz konsultował ponad 200 projektów, m.in. studia techniczno-ekonomiczne, projekty koncepcyjne, projekty budowlane i budowlano-wykonawcze, ekspertyzy techniczne, mapy akustyczne dla wszystkich klas technicznych dróg oraz zarządców dróg.

Anna Krawczyk

Certyfikowany trener biznesu, Psycholog

Holistyczny trener rozwoju, psycholog, certyfikowany trener biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży infrastrukturalnej. Właścicielka firmy Inframedia. Prezes Zarządu Fundacji Novisima. W latach 2006-20019 wydawca czasopisma opiniotwórczego ``Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie``. Zorganizowała ponad 100 spotkań branżowych: debat, konferencji, szkoleń z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, administracji drogowej, firm budowalnych i wykonawczych.

Marek Wierzchowski

Audytor, ekspert w dziedzinie BRD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Realizator projektów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego finansowanych z funduszy Banku Światowego. Ekspert w dziedzinie BRD.

Jacek Pasikowski

Dyrektor, PrOWERk Sp. z o.o.

Od ponad 30 lat zajmuje się produkcją i udoskonalaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2000 r. wprowadził na polski rynek bariery ochronne linowe. W tej chwili są produkowane w Polsce na licencji zagranicznej. Członek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Magdalena Bardan

Technolog, Ekspert w dziedzinie badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Od 13 lat technolog specjalizujący się w badaniach i analizie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, takich jak: mieszanki mineralno-asfaltowe; kruszywa; beton, obecnie wyroby do ochrony i naprawy betonu. Doradca techniczny, wspierający klientów w realizacji ich projektów, w tym ściśle współpracujący z Inwestorami Dróg Publicznych, Inspektorami Nadzoru oraz Producentami wyrobów budowlanych. Z pasji trener merytoryczny.

Dr inż. Krzysztof Błażejowski

Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992). Autor ponad 100 publikacji, artykułów i książek z dziedziny lepiszczy asfaltowych i nawierzchni asfaltowych. Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt. Rzeczoznawca (SITK RP) w dziedzinie nawierzchni drogowych. Przewodniczący Podkomitetu ds. Asfaltów PK2/KT222 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Stanisław Styk

Ekspert w dziedzinie mieszanek mineralno-asfaltowych

Współtwórca ``Technologia warstw asfaltowych``, które stały się podręcznikiem akademickim. Zasiadał w Komitecie Technicznym Nr 212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. budowy i utrzymania dróg. Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu nawierzchni, budowie dróg. Obecnie prowadzi nadzory na sieci dróg samorządowych.

Krystyna Szymaniak

Product Manager, RETTENMAIER Polska

Od 25 lat związana jest sektorem drogownictwa, współpracuje z producentami mieszanek mineralno-asfaltowych. Doradza w kwestii dodatków do mieszanek typu SMA. Wprowadzała na polski rynek produkty VIATOP premium oraz Arbocel stosowane są jako stabilizatory MMA zarówno na drogach krajowych jak i samorządowych. Zaangażowana w opracowanie nowatorskiej technologii SMA 16 JENA – nawierzchni jednowarstwowa, szczególnie przydatnej przy remontach oraz przebudowach dróg samorządowych. Czynnie udziela się w organizacjach drogowych, m.in. OIGD, PSWNA.

Michał Skrzypczyński

Dyrektor Handlowy, Chryso Sp. z o.o.

Absolwent wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od ponad 17 lat związany z branżą budowlaną. Dzięki pracy w CHRYSO Polska Sp. z o.o. miał okazję brać udział w opracowywaniu technologii mieszanek betonowych i realizacji kontraktów drogowo-mostowych w całej Polsce. W tym autostrad: A1 i A2, dróg ekspresowych: S69, S7, S8, S17, S19 i mostów.

Małgorzata Garbacz-Skubis

Dyrektor techniczny, Nascon Sp. z o.o.

Drogowiec, specjalizuje się w stabilizacjach gruntów, projektuje konstrukcje nawierzchni metodą mechanistyczno-empiryczną, szkoli i doradza z zakresu doboru technologii. Od 12 lat wdraża sprawdzone rozwiązania w polskie inwestycje drogowe, zapewniając techniczne wsparcie inwestorom, inspektorom nadzoru i wykonawcom. Współpracuje z zarządami publicznymi wszystkich kategorii dróg, w tym wieloma Zarządami Dróg Powiatowych.

dr Damian Szczepański

Adwokat, Kancelaria Szczepańscy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Warszawie z prawa gospodarczego. Autor ponad 70 artykułów z zakresu zamówień publicznych w prasie branżowej oraz „Dziennik. Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita”.

Beata Jabłońska

Beata Jabłońska

Adwokat

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Dysponuje praktyczną znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego zdobywaną w pracy w administracji publicznej na stanowiskach obejmujących ochronę środowiska, zamówienia publiczne, budownictwo w tym drogownictwo. Od 2017 roku j mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Od ponad 15 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Aktywni Razem w Łącku, Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Stowarzyszeniem Bezpieczna Droga w Gostyninie, Uniwersytetetem im Św. Hildegardy z Bingen, Fundacją na rzecz pomocy pokrzywdzonym GRADIAM. Pracę społeczną na rzecz potrzebujących, kultury i rozwoju społeczności lokalnych traktuje jako nobilitację i wyróżnienie.

Michał Minda

Dyrektor Realizacji Inwestycji, Orange Polska

Od 27 lat związany jest z branżą telekomunikacyjną. W Telekomunikacji Polskiej, a obecnie Orange Polska wdrażał pierwsze w kraju nowoczesne technologie, w tym sieci dostępowe oraz odpowiadał za dostarczanie i utrzymanie usług stacjonarnych dla Klientów indywidualnych, biznesowych oraz współpracę w tym obszarze z Operatorami Alternatywnymi. Odpowiada za budowę liniowych sieci telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej oraz inwestycje stacyjne i szerokopasmowe, w tym realizowane z funduszy unijnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jednostka, którą zarządza, współpracuje z wiodącymi na rynku polskim firmami telekomunikacyjnymi, Operatorami Infrastrukturalnymi, a także korzysta z bogatego doświadczenia ponad 600 Wykonawców i Podwykonawców inwestycyjnych na terenie całego kraju.

Ryszard Kulik

Radca Prawny

Radca prawny od wielu zajmujący się problematyką drogową w administracji drogowej, tej samorządowej (w miastach i poza nimi) oraz rządowej (GDDKiA),publikujący w prasie specjalistycznej i w internecie.

Partner

Patronat honorowy

herb_Mazowsza_bez_napisow

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu RP

Adam Struzik,
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Związek Powiatów Polskich

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Partner merytoryczny

ORLEN Asfalt należy do Grupy Kapitałowej ORLEN i jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji asfaltowych nawierzchni drogowych.

W ramach konsolidacji w grupie ORLEN, spółka wspólnie z ORLEN Asfalt Česká republika oraz ORLEN Lietuva tworzy segment asfaltowy, którego ofertę stanowią asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa):

 • asfalty drogowe
 • asfalty modyfikowane ORBITON,
 • asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,
 • asfalty wielorodzajowe.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU

skansen
widowiskowa
restauracja_2
basen_3
atrakcje_2

Zyskasz wiedzę z zakresu:
● zmiany w prawie w związku z wejściem w życie nowych przepisów technicznych z dniem 22 września br.;
● wyzwań jakie stoją przed inwestorami samorządowymi w związku z "Polskim Ładem";
● prawa zamówień publicznych: waloryzacja umów, nowelizacja przepisów;
● partnerstwa publiczno-prywatnego: case study inwestycji drogowych, ryzyka, płatności;
● finansowania inwestycji;
● innowacyjnych technologii budowy i remontów infrastruktury drogowej i mostowej;
● bezpieczeństwa ruchu drogowego: czasowa organizacja ruchu, urządzenia brd, znaki zmiennej treści, pomiary prędkości.

Będziesz mógł wrócić do prezentowanej wiedzy dzięki nagraniom, które udostępnimy na platformie wiedzy.

Nawiążesz kontakty:
● z innymi zarządcami dróg – wymienisz z nimi doświadczenia;
● prelegentami-ekspertami w swojej dziedzinie – nabędziesz wiedzę praktyczną;
● usługodawcami – otrzymasz informacje na temat nowości w branży.

Poczujesz się wyjątkowo dzięki:
● tematyce związanej z redukcją stresu – po raz pierwszy na Ogólnopolskim Kongresie ZDP;
● przebywaniu w otoczeniu natury, w urokliwym miejscu gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością;
● urozmaiconej ofercie: trzy noclegi w komfortowych pokojach, kolacja grillowa i ognisko, zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej;
● możliwości skorzystania ze strefy Spa & Wellness;
● wspaniałej atmosferze wydarzenia, o którą zadbam wraz z moim zespołem i już teraz cieszę się na Twój przyjazd.

Koszty udziału:

- 2600 zł netto/os. - pokój jednoosobowy
- 2200 zł netto/os/ - pokój dwuosobowy
- 2100 zł netto/os/ - pokój trzyosobowy.

Obowiązuje zwolniona stawka VAT dla uczestników samorządowych po zadeklarowaniu opłaty ze środków budżetowych.

Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja dla grupy 120 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń i wpłat do 31 sierpnia.

Tak, biorę udział!

Możliwość dojazdu pociągiem relacji Gdynia Główna–Katowice

Przystanki: Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Laskowice Pomorskie, Grudziądz, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Rypin, Sierpc, Płock, Gostynin, Kutno, Łęczyca, Ozorków, Zgierz, Łódź Widzew, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Częstochowa, Myszków, Zawiercie, Katowice.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marcin Błaszczyk

Marcin Błaszczyk

Dyrektor

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Marcin Piechocki

Marcin Piechocki

Dyrektor

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

Michał Serwinowski

Michał Serwinowski

Dyrektor

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim

Bożena Zbieć

Kierownik Wydziału Dróg

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

ORGANIZACJA

Anna_Krawczyk_2_m

Anna Krawczyk, Inframedia.

Obecna w branży infrastrukturalnej od 1999 roku. Organizator debat branżowych z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, wiodących firm budowlanych.

Ma na swoim koncie ponad 100 wydarzeń: konferencji, seminariów, warsztatów.

Certyfikowany trener biznesu, psycholog holistyczny. Opracowała serie warsztatów autorskich z zakresu inteligencji emocjonalnej.